Nasze projekty

  Węzeł Działki w Wejherowie

  Wielobranżowy projekt na zlecenie Miasta Wejherowa został  wykonany w latach 2012 - 2014. ZRID w 2014. Projekt obejmował  budowę nowej ulicy wtedy bez nazwy dzisiaj zwaną Batalionu Morskiego, nowej sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, oświetlenia oraz usunięcie kolizji gazowych i teletechnicznych. Z uwagi na nowy przejazd kolejowy w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej wykonano jako jeden z pierwszych w Polsce układ sterowania ruchem na skrzyżowaniu skorelowany z ruchem pociągów. 

  Budowa została zrealizowa w latach 2015-2016.

  Po doświadczeniu z tym projektem rada dla wszystkich projektantów. Nie wierzcie w żadne słowo Prezydenta, w szczególności Wejherowa. Wszystko na piśmie. 


  Jak to wyglądało w 2012 :


  Projekt PZT poniżej.  Jak to teraz wyglada :