Nasze projekty

  ul. Zgierska - Zachodnia w Łodzi

  Projekt został zlecony w 2016 przez Miasto Łódź najpierw przez Zarząd Dróg i Transportu a potem przejął prowadzenie tematu Zarząd Inwestycji Miejskich. Oddanie projektu  w trybie ZRID w 2017. Realizacja nastąpiła w terminie późniejszym.
  Projekt dotyczył zaprojektowania ciągu ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych na całej długości wraz z korektą wszystkich skrzyżowań oraz usunięciem kolizji.

  Poniżej projekty stałej organizacji ruchu.  Przestroga dla projektantów.

  Nic na słowo. Totalna nieodpowiedzialność Zamawiajacego w wydawaniu sprzecznych dyspozycji i uchylanie się od konsekwencji. Ponadto wiele lat po oddaniu dokumentacji i po wybudowaniu obiektu Zamawiający żądał kary umownej  w wysokości w sumie 98 % wartości umowy za nieterminowe w ich przekonaniu przekazywanie informacji o posiadanej w sposób ciągły polisie firmy.