Diagnostyka

    Badania pull-off

    Badanie wytrzymałości na rozciąganie wykorzystywane jest głównie do określania czy materiał jest wystarczająco wytrzymały na odrywanie warstw przypowierzchniowych. Badanie to stosuje się głownie na nawierzchniach sztucznych lotnisk oraz na obiektach inżynierskich