Diagnostyka

  Badania równości w kierunku podłużnym

  Badanie równości w kierunku podłużnym wykorzystywane jest do:
  • rutynowej oceny stanu nawierzchni,
  • jakościowego odbioru robót nawierzchniowych.
  • wstępnego wykrywania zdegradowanych stref nawierzchni.
  • pomiaru wskaźnika IRI
   
  Aktualnie, badanie IRI jest niezbędne przy odbiorach robót znacznej części dróg w Polsce 
   
  Do Badania równości wykorzystujemy dwa rodzaje urządzeń:
  • RSP (Road Surface Profilometer),
  • APL (Analyseur de Profil en Long).
   
   
  RSP (Road Surface Profilometer) 
   
  Badanie urządzeniem RSP wykonywane jest przez pojazd poruszający się w ruchu drogowym, bez konieczności zatrzymania. Istotne jest aby pomiar dokonywano na suchej i oczyszczonej nawierzchni.
   
  RSP


  APL (Analyseur de Profil en Long) 
   
   
  Aparat służy do pomiaru równości podłużnej nawierzchni. Pomiar wykonywany jest automatycznie, rejestracja i przetwarzanie w czasie rzeczywistym. Wyliczane są standardowo współczynniki równości IRI (International Roughness Index) oraz CAPL-25. Możliwa jest także analiza spektralna sygnału w zakresie małych (0,7 - 2,8 m), średnich (2,8 - 11,3) i długich fal (powyżej 11,3 m). Wyniki podawane są dla odcinków 25, 100 lub 200 m.  
   
  Istnieje kilka podstawowych wersji aparatu.
   
  APL-25 : porusza sie z prędkością 6 m/s (21,6 km/h), mierzy nierówności o  falach w zakresie od 0,3 do 13 m,
  APL-72 : porusza sie z prędkoscią 20 m/s (72 km/h), mierzy fale o długości od 1 m do 50 m,
  APL2 : wykonuje pomiar jednoczesny w śladzie dwóch kolein.
   
  APL moze być wykorzystywany także dla oceny lotniskowych drog startowych. Jego maksymalna prędkosć pomiarowa wynosi 144 km/h.


  Przyczepka APL