Nasze projekty

  Od ul. Malowniczej do granicy miasta

  Projekt wykonano na zamówienie Zarządu Dróg i Transportu w latach 2012 - 2015. 

  Projekt dotyczył odcinka ul. Rokicińskiej od ul. Malowniczej do granic miasta Łodzi. W ramach projektu wykonano projekt budowy nowej jezdni, chodników i ścieżki rowerowej , dwóch przejazdów kolejowych, kanalizacji deszczowej ze zbiornikami rozsączającymi. Z powodów proceduralnychprojek został podzielony na 3 części a części te uzyskały : pozwolenie na budowę, ZRID i przyjęte zgłoszenie robót. 

  Budowa została zrealizowana w latach 2018 - 2020.


  Plan orientacyjny położenia projektowanego odcinka. 



  Fragment projektu PZT w rejonie ul. Gajcego  poniżej .



  Z uwagi na brak innego odbiornika, kanalizacja deszczowa została skierowana do 3 zbiorników chłonno-rozsączajacych. Etapy pracy budowy jednego z nich pokazano poniżej.