Nasze projekty

  Rondo Dmowskiego w Warszawie

  Projekt wykonany na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w latach 2018 - 2021. Roboty wykonane w latach 2021-2022.

  Z założenia projekt polega na wprowadzeniu ruchu pieszego i rowerowego na krzyżujących się ulicach, tak aby był możliwy ruch północ - południe i wschód - zachód wraz z umożliwieniem dojścia do przystanków tramwajowych bez barier architektonicznych.

  Z powodów technicznych projekt został podzielony w fazie zatwierdzania stałej organizacji ruchu na 3 etapy :
  1. Wzdłuż ul. Marszałkowskiej wraz z rondem centralnym
  2. Przejazdy przez al. Jerozolimskie na wysokości ul. Poznańskiej 
  3. Przejście dla pieszych przez al. Jerozolimskie na wysokości ul. Parkingowej.

  Projekt zatwierdzony do realizacji w 2021. 

  Obszar objęty projektem na czerwono


  SOR wzdłuż ul. Marszałkowskiej


  SOR dla ul. Poznańskiej.  SOR dla ul. Parkingowej