Diagnostyka

  Badania właściwości przeciwpoślizgowych

  Badania właściwości przeciwpoślizgowych (szorstkości) wykonuje się:
  • przy odbiorze jakości prac nawierzchniowych,
  • jako rutynową diagnostykę stanu nawierzchni,
  • przy kontroli odcinków poniżej wymaganego standardu, w celu oznakowania.

  Dysponujemy dwoma rodzajami aparatów do pomiaru szorstkości:
  • Traction Watcher One (TWO) - najnowsze urządzenie wchodzące do Polski, umożliwia pomiar ciągły.
  • Wahadło Angielskie - stara technologia, ale tania i wciąż przydatna

  TWO


  Zestaw TWO w pozycji pomiarowej.

  Aparat mierzy właściwości przeciwpoślizgowe, zgodnie z międzynarodowym standardem, mierzy współczynnik tarcia podłużnego. Pomiar może być wykonywany przy prędkości od 5 do 110 km/h przy filtrze wody między oponą a nawierzchnią od 0,1 do 1mm i przy niepełnym hamowaniu koła pomiarowego.

  Wyniki są rejestrowane i przetwarzane automatycznie. Ustalono korelację między wynikami pomiaru TWO oraz zestawami SRT-3.

  Jest to podstawowe badanie określające ewentualne zagrożenia dla użytkowników. Bezlitośnie demaskuje nawet bardzo krótkie odcinki (np. łaty) śliskiej nawierzchni.


  Wahadło angielskie

  Zestaw do badania punktowego in-situ oraz  w laboratorium. Służy do pomiaru m.in. szortskości oznakowania poziomego oraz właściwosci pzreciwpoślizgowych w miejscach gdzie pomiar zestawem pomiarowym TWO z prędkością pomiarową nie jest mozliwy (np. garaże wielostanowiskowe - wielopoziomowe).


  Wahadło angielskie ustawione do pomiaru