Nasze projekty

    Skrzyżowanie ul. Puławska - Poleczki - Pileckiego w Warszawie

    Inwestorem w imieniu m.st. Warszawy był Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. 

    Projekt wykonano w 2012 a roboty w 2013.
    Drogi klasy GP, G i Z.

    Efekt ruchowy : udrożnione relacje.