Nasze projekty

    Powiat Siemiatycze


    Wykonaliśmy dla Zarządu Dróg Powiatowych w Siemiatyczach w 2012 projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1756B, zlokalizowanej w gminach: Dziadkowice i Milejczyce. Długości poszczególnych odcinków drogi wynoszą odpowiednio: część I – 3633,7 m oraz część II – 6055,74 m. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi zlokalizowanejpomiędzy miejscowościami: Mała Jasieniówka, Hormowszczyzna i Pokaniewo, od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1754B do skrzyżowania z drogą powiatową numer 1750B. Projekt uzyskał decyzję ZRID.

    Poniżej plan orientacyjny całego projektu i fragment na połączeniu dwóch gmin.


    Jak widać poniżej , projekt był bardzo potrzebny.