Sprzedaż urządzeń i oprogramowania

    SOWA (System Oceny Wizualnej)    Urządzenia do inwentaryzacji uszkodzeń SOWA BET (nawierzchnie betonowe),
    SOWA ASF (nawierzchnie bitumiczne) możliwe do montażu na dowolnym pojeździe.