Nasze projekty

    Przebudowa ul. 3 maja w Sopocie

    Projekt wykonano na zlecenie Miasta Sopotu - Zarządu Dróg i Zieleni w  latach 2021 - 2022 i od razu przekazano go do realizacji. Wykonano wielobranżową dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę dla całego odcinka ulicy, w sumie ok. 940 m. W ramach prac zaprojektowano przebudowę ulicy wprowadzajac pasy dla rowerów lub ścieżki rowerowe na całym odcinku, na skrzyżowaniach zaprojektowano 3 ronda. Kanalizacja deszczowa wyposażona została w 6 zbiorników retencyjnych (największy o średnicy 3 m), wymieniono także sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej i częściowo gazowej.

    Obszar projektu w całości objęty jest ochroną konserwatorską.

    Poniżej PZT przebudowanej ulicy.

    Wybudowane już odcinki wyglądają jak niżej .