Nasze projekty

    Ścieżki rowerowe w Starachowicach

    Projekt wykonany na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice dotyczył budowy ciągów ścieżek rowerowych na terenie całego miasta, w sumie 10 tras w ciągach ulic gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Lokalizacja ich pokazana jest na rysunku poniżej.    Projekt wykonywany był w latach 2018 - 2020 a realizacja następuje sukcesywnie. 

    Elementy już zrealizowane pokazane są poniżej .