Ewidencja drogowa

  Ewidencja drogowa niezbędna jest zarządcom dróg do:
  • posiadania pełnego stanu wiedzy odnośnie zarządzanych dróg i obiektów inżynierskich,
  • spełnienia wymogów formalnych dotyczących prowadzenia ksiązek obiektu budowlanego,
  • spełnienia wymogów związanych z ewidencjonowaniem,
  • właściwego zarządzania drogami.

  W celu umożliwienia przez zarządców dróg i lotnisk właściwego i nowoczesnego zarządzania drogami, opracowano program SED. Jest to najnowocześniejszy program który oferujemy. Umożliwia on graficzną prezentacje na mapie wszystkich niezbednych elementów, takich jak obiekty w pasie drogi, stan nawierzchni, historia danego odcinka, zdjęcia itp.

  Stawiamy na uniwersalność i łatwość obsługi programu do zarządzania drogami. 

  Dane do programu zbierane są za pomocą urządzenia Videlog. Jest to wielofunkcyjny pojazd mogący w zależności od potrzeb być wyposażony w dowolną liczbę kamer, standardowo 5 lub 6,  skierowanych w dowolnym kierunku.  Videolog 
  Videolog wykorzystywany jest także w pracach projektowych jako środek ewidencjonowania stanu drogi i jej otoczenia w momencie rozpoczęcia prac projektowych.