Nasze projekty

    Skrzyżowanie Koszykowa - Emilii Plater w Warszawie

    Projekt wykonany na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w 2019 i zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego
    Niestety, z powodu braku akceptacji ówczesnego Biura Polityki Mobilności i Transportu, projekt został skierowany na półkę a umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.