Nasze projekty

    ul. Nałkowskich w Lublinie

    Projekt wykonany na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich Miasta Lublina  w latach 2013 - 2015 a następnie aktualizowany. ZRID wydany w 2019.

    Projekt zawiera poza częścią drogową bardzo rozbudowaną część kanalizacji deszczowej uwględniający spływ wód opadowych z przyległych terenów i zrzut do rzeki Bystrzycy. Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia, kanału technologicznego, przebudowę energetyki oraz gazu.

    Stan zagospodarowania przed wykonaniem projektu ilustrują zdjęcia poniżej.

    Projekt PZT poniżej.