Nasze projekty

    Północny korytarz w Częstochowie

    Projekt pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od ul. Pileckiego do drogi wojewódzkiej nr 483 zlecił w 2013 Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Wykonano projekt w stadium koncepcyjnym ale zatrzymano prace z uwagi na istotne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia sugerowane przez samorządy lokalne a które nie mieściły się w opinii Zamawiającego z zakresem pierwotnie ustalonym w trybie zamówień publicznych. Umowa została rozwiazana za porozumieniem stron. Projekt nie jest realizowany do dziś.