Nasze projekty

    ul. Wyszogrodzka w Płocku

    Projekt pod nazwą „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej w Płocku” zlecił w 2013 roku Urząd Miasta Płocka. Projekt wykonano w stadium zaawansowanej koncepcji, uzyskanej decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego oraz przygotowanych materiałów do ZRID ale ostatecznie po długich konsultacjach zatrzymano w 2018 z uwagi na brak porozumienia z GDDKiA w sprawie ustalenia zarządcy i inwestora na odcinku znajdujacym się poza terenem miasta Płock (granica miasta, na długości ok. 750  m była tożsama z linią rozgraniczającą aktualnego pasa drogowego - istniejaca ulica w mieście a planowane dobudowanie drugiej jezdni na terenia poza miastem). Projekt jest aktualnie (od 2022) kontynuowany przez inną firmę projektową.