Nasze projekty

  Powiat Nowy Dwór Gdański

  Zleceniodawcą projektu było Starrostwo Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Projekt wykonano w  latach 2013 - 2014. Projektowana droga powiatowa znajduje się w zachodniej części Powiatu Nowodworskiego. Na trasie ponad  9km przebiega przez miejscowości Mikoszewo, Przemysław, Drewnica i Żuławki. Zakres opracowania obejmuje:
  - przebudowę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej,
  - przebudowę skrzyżowań w miejscowościach Drewnica i Żuławki na ronda o promieniach, odpowiednio, 17m i 14m,
  - budowę ciągów pieszych - rowerowych o szerokości 3m przy jezdni, po jej prawej stronie, na odcinkach km 0+135 - 5+284 i km 7+176 - 9+013,
  - budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m przy jezdni, po jej prawej stornie, w miejscowości Żuławki w km 5+963 - 7+176,
  - budowę chodników o szerokości 2m przy projektowanych zatokach autobusowych, wokół projektowanych rond w miejscowościach Drewnica i Żuławki i na odcinku km 5+701 - 7+185,
  - budowę dwunastu zatok autobusowych,
  - budowę trzech kładek dla pieszych w ciągu ciągu pieszo - rowerowego w km około 0+560 , 1+670 i km 2+310,
  - budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,
  - budowę kanału technologicznego,
  - przebudowę przejazdu kolejowego,
  - przebudowę kolizii układu drogowego z sieciami uzbrojenia terenu : sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa oraz sieć teletechniczna.

  Poniżej plan orientacyjny projektu z zaznaczeniem układu arkuszy.
  Plan sytuacyjny jednego z rond pokazano poniżej.