Diagnostyka

  Badania warstw

  Badanie warstw wykorzystywane jest głównie do:
  • sprawdzenie jednorodności konstrukcji,
  • określenie odcinków jednorodnych,
  • wyznaczenie grubości poszczególnych warstw,
  • wyznaczenie właściwości fizycznych i standardu wykonania poszczególnych warstw,
  • wykonania właściwej oceny badań nośności.
   
  Do badania warstw wykorzystujemy dwa rodzaje urządzeń:
  • Wiertnice - metoda inwazyjna, punktowa, wolniejsza ale bardziej dokładna, 
  • Penetroradar - metoda nieinwazyjna, pomiar dynamiczny, nie daje możliwości zbadania cech fizycznych poszczególnych warstw.
   
  W Polsce z uwagi na koszt i brak sprawdzonych informacji o rodzaju zakrytych warstw zazwyczaj stosuje się odwierty. 

   
  Wiertnica
   
  W nawierzchni wiercone są otwory i pobierane są rdzenie z poszczególnych warstw nawierzchni. Następnie wywiercone otwory zalepiane sa masą bitumiczną. Próbki trafiają do specjalistycznego laboratorium naszej firmy.
   
   
  Penetroradar - prześwietla warstwy nawierzchni
   
  Podatwowym elementem urządzenia jest antena wysyłająca fale elektromagnetyczne o niskiej mocy załamujace się i w części odbijające się na każdej kolejnej warstwie materiału. W ten sposób konstrukcja jest prześwietlana i otrzymujemy jej obraz. Pomiar jest szybki, ciągły, nieniszczący i bezkontaktowy. Wyniki pomiarów są zapamiętywane  w czasie rzeczywistym jako sygnał numeryczny bądź analogowy.
   
  Aparat jest przystosowany do umieszczenia na dowolnym pojeździe lub też do ręcznego nakierowywania nie tylko w pionie. Dzięki temu sprzęt moze był wykorzystywany w rutynowych ciagłych pomiarach grubości poszczególnych warstw nawierzchni dróg, autostrad i lotnisk a takze moze był użyty do diagnostyki obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty itp. Prześwietlanie może się odbywał jako stacjonarne albo jako ruchome. 
   
  Penetroradar ma podstawowe zastosowanie do weryfikacji bazy dancyh o nawierzchni drogowej. Może też byc z powodzeniem wykorzystany do odbioru jakości robót.