Prace studyjne

  Prace studyjne

  Wyspecyfikowane prace nie są wszystkimi które realizujemy. Na potrzeby klientów wykonujemy wszelkiego rodzaju zlecenia związane z drogami, lotniskami i obiektami inżynierskimi.

  Doświadczenie naszych pracowników i posiadany sprzęt oraz oprogramowanie umożliwia nam wykonywanie :
  • studiów wykonalności,
  • analiz ekonomicznych metodami HDM-4 i "Blue Book",
  • pomiarów ruchu,
  • analiz i prognoz ruchu,
  • nadzorów budowlanych,
  • przeglądów (jednorocznych i pięcioletnich),
  • preliminarzy naprawczych,
  • audytów bezpieczeństwa drogowego,
  • szkoleń.