Prace studyjne

    GPR 2020

    Wykonujemy pomiar ruchu drogowego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 na drogach w województwie Warmińsko - Mazurskim.

    Daty pomiarów są takie same dla wszystkich dróg wojewódzkich w Polsce (patrz tabela poniżej).
    Miejsca pomiarów zostały wyznaczone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Firma Polska Inżynieria sp. z o.o. obsługuje punkty przedstawione na poniższej mapie.

    Pomiar polega na rejestrowaniu (poprzez wpisywanie na specjalny formularz) każdego przejeżdżającego pojazdu w rozróżnieniu na typy pojazdów (osobowe, ciężarowe, motocykle, itp ....). Na punktach o dużym ruchu rejestrację wykonują dwie osoby, każda obsługuje swój kierunek.