Nasze projekty

    Ścieżki rowerowe w ciągu ulic Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie i Łęczyckiej

    Projekt koncepcyjny i PFU  w tym decyzję środowiskową wykonano/uzyskano na zlecenie Miasta Bydgoszczy - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w latach 2021-2022. Sumaryczna długość opracowania 4536 m. 

    Poniżej plan orientacyjny obszaru objetego opracowaniem.