Diagnostyka

  Badania profilu poprzecznego

  Badanie profilu poprzecznego wykorzystywane jest do:
  • odbioru jakościowego robót nawierzchniowych,
  • rutynowej oceny stanu sieci,
  • detekcji stref bezodpływowych na nawierzchni,
  • inwentaryzacji kolein.
  Badanie wykonywane jest urządzeniem TUS (Transversoprofilometre a UtraSon)
   
   
  TUS (Transversoprofilometre a UtraSon) 
   
   
  Aparat służy do szybkiego i masowego pomiaru nierówności poprzecznych w tym kolein.
   
  13 czujników umieszczonych jest co 20 cm na belce pomiarowej o długości 2,50 m. Pomiar moze być wykonywany przy prędkości do 100 km/h. Aparat automatycznie rejestruje pomiary i wylicza żądane wskaźniki nawet wraz z objętością masy bitumicznej koniecznej do wyrównania nierówności.