Diagnostyka

  Badania nośności

  Badanie nośności wykorzystywane jest głównie do:
  • rutynowej diagnostyki stanu wytrzymałości nawierzchni,
  • wykrywaniu stref charakteryzujących się utratą wytrzymałości,
  • kontroli jakości robót nawierzchniowych,
  • nadzoru wytrzymałościowego nawierzchni podatnych na przełomy,
  • zaprojektowania optymalnej warstwy nakładki drogowej.
   
  Bez pomiaru ugięcia nie wiesz nic o wytrzymałości twojej nawierzchni.  
   
  Dysponujemy dwoma rodzajami aparatów do pomiaru nośności:
  • FWD - pomiar punktowy,
  • Ugięciomierz de la Croix - pomiar ciągły.
   
  W Polsce z uwagi na koszty, w większości stosuje się urzadzenie FWD. 
   
   
  FWD (Falling Weight Deflectometer)
   
  Jest to badanie punktowe. Urządzenie pomiarowe zatrzymuje się w określonych miejscach w celu wykonania badania.
  Zalecany odstęp punktów pomiarowych od 50 do 200 mb drogi.

  Następnie za pomocą obliczeń matematycznych wylicza się własności wytrzymałościowe
  poszczególnych warstw nawierzchni i wyznacza się odcinki jednorodne. Do wykonania tych obliczeń niezbędna jest informacja o grubościach i rodzajach poszczególnych warstw. 

  Badania i weryfikacja grubości poszczególnych warstw są także wykonywane przez naszą firmę.
  Szczegółowy opis w zakładce "badania warstw".  FWD w trakcie pomiarów.  Ugięciomierz (Deflectographe) de la Croix

  Jest to wysokowydajny sprzęt służący do określania nośności nawierzchni drogowych. Pomiar wykonywany jest w ruchu, co jest szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo pomiarów.


  Ugięciomierz de la Croix  w Warszawie na Trasie Łazienkowskiej.


  Ugięciomierz umożliwia pomiar czaszy ugięcia nawierzchni pod normatywnym obciążeniem od kół pojazdu. Pomiar wykonywany jest w ruchu z prędkością zależną od gęstości pomiaru. Przy kroku pomiarowym co 10 m pojazd porusza się 7 km/h (wersja FLASH) a dla pomiarów co 5 m prędkość poruszania pojazdu wynosi 3,5 km/h. Pomiar wykonywany jest jednocześnie w śladzie parwego i lewego koła.

  Czasza ugięcia określana jest z dużą dokładnością bo na podstawie pomiaru 2 razy 90 + 1 punktów. Wszystkie pomiary są rejestrowane i przetwarzane automatycznie w czasie rzeczywistym i gromadzone na magnetycznym nośniku. Dalsze przetwarzanie wyników pomiarów w kierunku ustalenia wytrzymałości poszczególnych warstw nawierzhcni jak w badanaich FWD.