Diagnostyka

  Badania jakości oznakowania

   
  Badanie jakości oznakowania poziomego wykorzystywane jest głównie do:
  • badań jakościowych wykonywanego oznakowania,
  • okresowej kontroli istniejącego oznakowania.
  Do tego celu stosujemy urządzenie Ecodyn
   
   
  Ecodyn - pomiar jakości oznakowania
   
  Aparat mierzy luminiscencję (odblaskowość) farby i jakość wykonania oznakowania poziomego tzn. różnego rodzaju linii malowanych na nawierzchni drogowej. Pomiar uwzględnia konstrastowość nawierzchni oraz odbicie promieni od samej farby.
   
  Badanie wykonywane jest z prędkością do 110 km/h i mogą się odbywać na suchej lub mokrej (zraszanej) nawierzchni. Wyniki są rejestrowane dla kroku pomiarowego 40 cm i przetwarzane  w czasie rzeczywistym.
   

   
  Od jakości oznakowania zależy bezpieczeństwo ruchu. Ma ono szczególne znaczenie w nocy, lecz jest równie ważne w dzień.