Prace studyjne

  GPR 2020

  Wykonujemy pomiar ruchu drogowego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 na drogach w województwie Warmińsko - Mazurskim.

  Daty pomiarów są takie same dla wszystkich dróg wojewódzkich w Polsce (patrz tabela poniżej).
  Miejsca pomiarów zostały wyznaczone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Firma Polska Inżynieria sp. z o.o. obsługuje punkty przedstawione na poniższej mapie.

  Pomiar polega na rejestrowaniu (poprzez wpisywanie na specjalny formularz) każdego przejeżdżającego pojazdu w rozróżnieniu na typy pojazdów (osobowe, ciężarowe, motocykle, itp ....). Na punktach o dużym ruchu rejestrację wykonują dwie osoby, każda obsługuje swój kierunek.

  Istnieje możliwość wzięcia udziału w pomiarach. W tym celu należy zgłosić się elektronicznie na adres mailowy firmy      ( pi@polskainzynieria.pl ) lub telefonicznie. Telefon dodatkowy tylko dla zgłoszeń to 795 052 522.