Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Diagnostyka nawierzchni drogowych
Dysponujemy nowoczesnym sprz√™tem do diagnostyki nawierzchni drogowych, oraz wykwalifikowan¬Ī kadr¬Ī, kt√≥ra interpretuje wynik bada√Ī. W zespole pracuj¬Ī tacy eksperci jak: Stanis¬≥aw Szpinek, Leszek Bobrowski i Konrad Gorzkowski

Wszystkie aparaty pomiarowe maj¬Ī atesty mi√™dzynarodowe. S¬Ī one
przystosowane do szybkich i nieniszcz¬Īcych pomiar√≥w. Poni¬Ņej  lista kilku
z aparatów jakimi dysponujemy:

- FWD (Falling Weight Deflectometer) - pomiar no¶no¶ci,
- Ugiêciomierz de la Croix (takze wersja FLASH) - pomiar no¶no¶ci,
- RSP (Road Surface Profilometer), - pomiar r√≥wno¬∂ci pod¬≥u¬Ņnej (IRI)
- APL (Analyseur de Prolil en Long) - pomiar r√≥wno¬∂ci pod¬≥u¬Ņnej,
- TUS (Transversoprofilometre a UltraSon) - pomiar równo¶ci poprzecznej
.  - w tym kolein,
- ADHERA 2 - pomiar szorstko¶ci nawierzchni,
- Wachad³o Angielskie - pomiar szorstko¶ci nawierzchni,
- Penetroradar - prze¶wietlanie warstw nawierzchni,
- Ecocyn - badanie kontrastowo¶ci oznakowania,
- Pull-off - badanie wytrzyma³o¶ci warstwy przypowierzchniowej.


Wszystkie nasze pomiary identyfikowalne s¬Ī w globalnym uk¬≥adzie geograficznym
przy pomocy zainstalowanych systemów GPS.


19-10-2007