Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda┬┐ urzadze├▒
Diagnostyka
... Badania no┬Âno┬Âci (FWD)
... Badania r├│wno┬Âci (IRI)
... Ba. w┬│a┬Âciwo┬Âci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako┬Âci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Projekty i audyt projektowy

Przygotowanie inwestycji to w pierwszym rzêdzie dobry projekt. Dobra
koncepcja zwykle jest widoczna od razu. Cho├Ž nie zawsze od razu
wida├Ž, czy zamierzenia inwestora s┬▒ nale┬┐ycie zrealizowane. Czy nie
mo┬┐na ich zrealizowa├Ž taniej lub efektywniej.
Do tego trzeba niezale┬┐nego fachowca, kt├│ry to po ludzku wyja┬Âni.

Prawdziw┬▒ zmor┬▒ decydent├│w jest konieczno┬Â├Ž rozpatrywania wariant├│w
i wyboru z konkurencyjnych projekt├│w jednego, najlepszego.
Do tego trzeba specjalisty aby przeprowadzi┬│ rachunek efektywno┬Âci.

Jak m├│wi┬▒ „diabe┬│ tkwi w szczeg├│┬│ach”. Niewprawne oko nie dojrzy
b┬│├¬d├│w projektowych. Trudno te┬┐ wyobrazi├Ž sobie skutki takich a nie
innych rozwi┬▒za├▒.
Do tego trzeba znaj±cego siê na rzeczy fachowca.

Nic tak nie psuje inwestycji i plan├│w inwestora jak potrzeba wprowadzania
poprawek i zmian w trakcie budowy. Zawsze skutkuje to zwy┬┐k┬▒ cen
oraz op├│┬╝nieniami w realizacji.
Dobry projekt, dobre uzgodnienia da ci niezale┬┐ny audytor.

Dlatego proponujê us³ugê audytu projektowego.


Co za to b├¬dziesz mia┬│  :

Porad├¬ i pomoc  w wyborze wariantu rozwi┬▒zania
Sprawdzenie i zminimalizowanie b³êdów projektowych
Dobry projekt


Dlaczego POLSKA IN¯YNIERIA :

Bo mamy do dyspozycji kadrê najlepszych.


To zlecenie zawsze Ci siê op³aci !
12-09-2007