Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda┬┐ urzadze├▒
Diagnostyka
... Badania no┬Âno┬Âci (FWD)
... Badania r├│wno┬Âci (IRI)
... Ba. w┬│a┬Âciwo┬Âci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako┬Âci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Lista najwa┬┐niejszych prac
Diagnostyka nawierzchni

Najwa┬┐niejsi Klienci:

- Instytucje i Sp├│┬│ki Publiczne:
  - Generalna Dyrekcja Dr├│g Krajowych i Autostrad
  - Przedsi├¬biorstwo Pa├▒stwowe Porty Lotnicze
  - Miasto Bia┬│ystok
  - Port Lotniczy Radom
  - Powiat Prabuty
  - Powiat Stary S┬▒cz
  - Powiat Wo┬│omin
  - Zachodniopomorski Zarz┬▒d Dr├│g Wojew├│dzkich
  - Zarz┬▒d Dr├│g Powiatowych w K┬│odzku

- Firmy prywatne:
  - Astaldi S.p.A.
  - Berger Bau Polska Sp. z o.o
  - Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
  - Biuro Projekt├│w In┬┐ynierii L┬▒dowej sp z o.o.
  - Bilfinger Infrastructure S.A.
  - Budimex Dromex S.A.
  - Budromost-Starachowice sp z o.o.
  - Energopol - Po┬│udnie S.A.
  - Erbud S.A.
  - Eurovia Polska S.A.
  - Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
  - Hermanowicz Rewski Architekci Sp. j.
  - J&P - AVAX S.A.
  - Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki
  - Mostostal Warszawa S.A.
  - Mota-Engil Central Europe S.A.
  - Ove Arup&Partners International Ltd Sp z o.o.
  - PORR (POLSKA) S.A.
  - Pracownia Projektowa Mostopol sp z o.o.
  - Przedsi├¬biorstwo Budownictwa In┬┐ynieryjnego Energopol
  - Przedsi├¬biorstwo Rob├│t Drogowych sp z o.o.
  - Sando Budownictwo Polska sp z o.o.
  - Strabag sp z o.o.
  - TPA Instytut Bada├▒ Technicznych sp z o.o.
  - WPRD
  - Via Experior sp z o.o.

Projekty

Polska In┬┐ynieria zrealizowa┬│a w ci┬▒gu ostatnich 5 lat ponad 30 projekt├│w dr├│g i ulic (klas: D, L, Z, G, GP), ponad 10 parking├│w (od ma┬│ych parking├│w podziemnych wewn┬▒trz budynk├│w do otwartych na 2000 miejsc postojowych) ponad 25 ┬Âcie┬┐ek rowerowych i ponad 10 skrzy┬┐owa├▒ drogowych.
Klientami by┬│y zar├│wno jednostki samorz┬▒du lokalnego jak i firmy prywatne.

Najwa┬┐niejsze zako├▒czone projekty:

- ┬ú├│d┬╝: 20 ┬Âcie┬┐ek rowerowych
- Piaseczno - ul. ¯eromskiego i ul. Mazurska
- Warszawa - Bemowo: ul. Narwik, rondo na skrzy┬┐owaniu Kaliskiego - Radiowa
- Warszawa - Praga Po┬│udnie: ul. Poligonowa
- Warszawa - Rembert├│w: skrzy┬┐owanie ul. Che┬│m┬┐y├▒skiej i Stra┬┐ackiej
- Warszawa - ┬Žr├│dmie┬Âcie: ul. Ksi┬▒┬┐├¬ca
- Warszawa - Ursyn├│w: ul. 10 KUD, parkingi przy ul. Roso┬│a, ┬Âcie┬┐ka rowerowa w
  ul. Rzymowskiego, skrzy┬┐owanie ul. Pu┬│awska - Poleczki - Pileckiego
- Warszawa - Wawer:   ul. K┬▒kolowa, P├│┬│nocna, Ro┬┐ek, Tomaszowska, Wi┬▒zana
- Warszawa - Wilan├│w: ul. Rumiana, 1 proj., 2 proj, 3 proj., 4 proj.
- Warszawa - Wola:      ul. Sitnika, Raszei, Ringelbluma
- Warszawa - ¯oliborz: ul nowo Kokardy
- Siemiatycze - droga Hornowszczyzna - Pokaniewo, poprawa bezpiecze├▒stwa ruchu
  na terenie powiatu, rondo na skrzy┬┐owaniu ul. Armii Krajowej i Ko┬Âciuszki
- O┬Âwi├¬cim - ul. Chodniki i Sikorskiego
- Konstantyn├│w ┬ú├│dzki - pl. Ko┬Âciuszki
- Zduñska Wola - droga Ochraniew - Henryków - Bia³y £ug
- Lublin - al. Armii Krajowej,

Najwa┬┐niejsze projekty w toku:

- Czêstochowa - Korytarz Pó³nocny
- P³ock - wylot na Warszawê wraz ze skrzy¿owaniem ul. Wyszogrodzkiej z ul. Harcersk±
- Lublin - ul. Na┬│kowskich
- £ód¼ - ul. Rokiciñska
- Wejherowo - wêze³ Dzia³ki - Sucharskiego
- Nowy Dw├│r Gda├▒ski - droga Mikoszewo - Dworek
09-02-2013