Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Inne prace które realizujemy

Wyspecyfikowane prace nie s¬Ī wszystkimi kt√≥re realizujemy. Na potrzeby klient√≥w mo¬Ņemy wykona√¶ wszelkiego rodzaju prace zwi¬Īzane z drogami, lotniskami i nie tylko.

Do¬∂wiadczenie naszych pracownik√≥w i posiadany sprz√™t oraz oprogramowanie umo¬Ņliwia nam wykonywanie np.:
- studiów wykonalno¶ci,
- analiz ekonomicznych metodami HDM-4 i "Blue Book",
- pomiarów ruchu,
- analiz i prognoz ruchu,
- nadzorów budowlanych,
- przegl¬Īd√≥w (np. 5 - letnich),
- preliminarzy naprawczych,
- audyt√≥w bezpiecze√Īstwa drogowego.
14-07-2012