Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda┬┐ urzadze├▒
Diagnostyka
... Badania no┬Âno┬Âci (FWD)
... Badania r├│wno┬Âci (IRI)
... Ba. w┬│a┬Âciwo┬Âci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako┬Âci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Ewidencja drogowa

Ewidencja drogowa niezbêdna jest zarz±dcom dróg do:
- posiadania pe┬│nego stanu wiedzy odno┬Ânie zarz┬▒dzanych dr├│g i obiekt├│w in┬┐ynierskich,
- spe┬│nienia wymog├│w formalnych dotycz┬▒cych prowadzenia ksi┬▒zek obiektu budowlanego,
- spe┬│nienia wymog├│w zwi┬▒zanych z ewidencjonowaniem,
- w┬│a┬Âciwego zarz┬▒dzania drogami.

W celu umo┬┐liwienia przez zarz┬▒dc├│w dr├│g i lotnisk w┬│a┬Âciwego i nowoczesnego zarz┬▒dzania drogami, w zesz┬│ym roku opracowano program SED. Jest to najnowocze┬Âniejszy program kt├│ry oferujemy. Umo┬┐liwia on graficzn┬▒ prezentacje na mapie wszystkich niezbednych element├│w, takich jak obiekty w pasie drogi, stan nawierzchni, historia danego odcinka, zdj├¬cia itp.

Stawiamy na uniwersalno┬Â├Ž i ┬│atwo┬Â├Ž obs┬│ugi programu do zarz┬▒dzania drogami.

Dane do programu zbierane s┬▒ za pomoc┬▒ urz┬▒dzenia Videlog. Jest to wielofunkcyjny pojazd mog┬▒cy w zale┬┐no┬Âci od potrzeb by├Ž wyposa┬┐ony w dowoln┬▒ liczb├¬ kamer skierowanych w dowolnym kierunku.

14-07-2012