Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Ocena wizualna

Ocena wizualna jest wykorzystywana do podstawego okre¶lnia stanu nawierzchni dróg, lotnisk i parkingów.

Ocena wizualna wykonywana jest przez nas przy zastosowaniu:
- urz¬Īdze√Ī pomiarowych Sowa r√≥znych generacji - Urz¬Īdzenie p√≥¬≥automatyczne w¬≥asnej produkcji przystosowane do nawierzchni podatnych i sztywnych.
- urz¬Īdzenia Videolog - pojazd filmuje stan nawierzchni, nast√™pnie wyniki sa przetwarzane w biurze,
- pomiaru rêcznego - w specyficznych sytuacjach.

Stale rozwijamy systemy oceny wizualnej i prztwarzania ich wyników. Na przyk³ad w 2012 roku dla firmy Bainbridge stworzyli¶my system oceny stanu parkingów w Centrach Handlowych, wraz z zaleceniami naprawczymi.


Sowa pierwszej generacji


Sowa trzeciej generacji
14-07-2012