Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda¬Ņ urzadze√Ī
Diagnostyka
... Badania no¶no¶ci (FWD)
... Badania równo¶ci (IRI)
... Ba. w³a¶ciwo¶ci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako¶ci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Badanie wytrzyma¬≥o¬∂ci na rozci¬Īganie

Badanie wytrzyma¬≥o¬∂ci na rozci¬Īganie wykorzystywane jest g¬≥√≥wnie do okre¬∂lania czy materia¬≥ jest wystarczaj¬Īco wytrzyma¬≥y na odrywanie warstw przypowierzchniowych. Badanie to stosuje si√™ g¬≥ownie na nawierzchniach sztucznych lotnisk, oraz na obiektach in¬Ņynierskich.
11-03-2014