Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda┬┐ urzadze├▒
Diagnostyka
... Badania no┬Âno┬Âci (FWD)
... Badania r├│wno┬Âci (IRI)
... Ba. w┬│a┬Âciwo┬Âci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako┬Âci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Badania warstw podpowierzchniowych

Badanie warstw wykorzystywane jest g┬│├│wnie do:
- sprawdzenie jednorodno┬Âci konstrukcji,
- okre┬Âlenie odcink├│w jednorodnych,
- wyznaczenie grubo┬Âci poszczeg├│lnych warstw,
- wyznaczenie w┬│a┬Âciwo┬Âci fizycznych i standardu wykonania poszczeg├│lnych warstw,
- wykonania w┬│a┬Âciwej oceny bada├▒ no┬Âno┬Âci.

Do badania warstw wykorzystujemy dwa rodzaje urz┬▒dze├▒:
- Wiertnice - metoda inwazyjna, punktowa, wolniejsza, ale bardziej dok┬│adna,
- Penetroradar - metoda nieinwazyjna, pomiar dynamiczny, nie daje mo┬┐liwo┬Âci zbadania cech fizycznych poszczeg├│lnych warstw.

W Polsce z uwagi na koszt i brak sprawdzonych informacji o rodzaju zakrytych warstw zazwyczaj stosuje siê odwierty.


Wiertnica

W nawierzchni wiercone s± okrêgi. Nastêpnie wywiercone otwory zalepiane sa mas± bitumiczn±. Próbki trafiaj± do specjalistycznego laboratorium naszej firmy.


Penetroradar - prze┬Âwietla warstwy nawierzchni

Podatwowym elementem urz┬▒dzenia jest antena wysy┬│aj┬▒ca fale
elektromagnetyczne o niskiej mocy za┬│amujace si├¬ i w cz├¬┬Âci si├¬
odbijaj┬▒ce na ka┬┐dej kolejnej warstwie materia┬│u. W ten spos├│b
konstrukcja jest prze┬Âwietlana i otrzymujemy jej obraz. Pomiar
jest szybki, ci┬▒g┬│y, nieniszcz┬▒cy i bezkontaktowy. Wyniki pomiar├│w
s┬▒ zapami├¬tywane  w czasie rzeczywistym jako sygna┬│ numeryczny
b┬▒d┬╝ analogowy.


.
Antena radaru


Aparat jest przystosowany do umieszczenia na dowolnym poje┬╝dzie
lub te¿ do rêcznego nakierowywania nie tylko w pionie. Dziêki temu
sprz├¬t moze by├Ž wykorzystywany w rutynowych ciag┬│ych pomiarach
grubo┬Âci poszczeg├│lnych warstw nawierzchni dr├│g, autostrad i lotnisk
a takze moze by├Ž u┬┐yty do diagnostyki obiekt├│w in┬┐ynierskich
takich jak mosty, wiadukty itp. Prze┬Âwietlanie mo┬┐e si├¬ odbywa├Ž jako
stacjonarne albo jako ruchome.


Penetroradar ma podstawowe zastosowanie do weryfikacji bazy dancyh o
nawierzchni drogowej. Mo┬┐e te┬┐ byc z powodzeniem wykorzystany do
odbioru jako┬Âci rob├│t.

┬»eby otrzyma├Ž podobny efekt pomiarowy trzeba by wywierci├Ž setki
(tysiace) otwor├│w i pobra├Ž pr├│bki materia┬│├│w a to jest kosztowne i
czasami wprost niemo┬┐liwe do wykonania.


02-11-2007