Wstêp
KONFERENCJA 20.05.2014
konferencja 15.04.2014
Konferencja 9.04.2013
Projekty i audyt projektowy
Sprzeda┬┐ urzadze├▒
Diagnostyka
... Badania no┬Âno┬Âci (FWD)
... Badania r├│wno┬Âci (IRI)
... Ba. w┬│a┬Âciwo┬Âci przciwpo.
... Ba. profilu poprzecznego
... Badania warstw
... Badania pull-off
... Ocena wizualna
... Ba. jako┬Âci oznakowania
Ewidencja drogowa
Prace studyjne
En Francaise / In English
Klienci
Kontakt
Wstêp

POLSKA IN┬»YNIERIA to firma, kt├│rej dewiz┬▒ jest nowoczesno┬Â├Ž i wiedza techniczna.

Nastawieni jeste┬Âmy przede wszystkim na zagadnienia zwi┬▒zane z drogami i lotniskami takie jak: badania stanu dr├│g i nawerzchni, projektowanie, diagnostyk├¬ obiekt├│w in┬┐ynierskich, nadzory, eksploatacj├¬, pomiary i analizy ruchu, zarz┬▒dzanie i szkolenia. W prace firmy zaanga┬┐owani s┬▒ wyk┬│adowcy najbardziej renomowanych polskich uczelni technicznych. Mamy te┬┐ liczne kontakty ze specjalistami europejskimi.

Dzi├¬ki wsp├│┬│pracy z innymi firmami in┬┐ynierskimi mo┬┐emy zaoferowa├Ž szeroki wachlarz us┬│ug. Stosujemy nowoczesne technologie. Mamy w zasi├¬gu r├¬ki najlepszy sprz├¬t i kadr├¬.

Specjalizujemy siê w technice drogowej ale z powodzeniem wykonujemy prace z szerokiego zakresu in¿ynierii l±dowej.


Masz problem. Skontaktuj siê z nami !

e-mail:  pi@polskainzynieria.pl
tel: 794 522 522 - badania
tel: 500 152 580 - projekty
fax:  22 403 78 90
ul. Nowogrodzka 62b l 19
02-002, Warszawa
NIP:  701-00-52-522
Kapita┬│ zak┬│adowy: 50 000 PLN
S┬▒d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia┬│ Gospodarczy KRS 0000265960
  stat4u